Wat ik doe

Als verzuimconsultant houd ik me bezig met alle aspecten van verzuim. Ik verzorg verzuimbegeleiding op projectbasis, verzuimtrainingen, dossieranalyse en ziektewet- en WGA-begeleiding. Ook ben ik beschikbaar voor detachering.

Verzuimbegeleiding

Een stabiel laag verzuimcijfer en een stevige basis voor je verzuimbeleid, gedragen door alle medewerkers. Dat is het doel van verzuimbegeleiding op projectbasis. 

Tijdens deze maatwerk projecten werk ik in de meeste gevallen op basis van het gedragsmodel, dat ervan uitgaat dat bij verzuim sprake is van een keuze. Dit houdt in dat naast de klacht zelf, ook andere factoren een rol spelen bij de keuze om wel of niet te verzuimen, zoals de waardering die de medewerker ervaart, zijn of haar motivatie en sociale omgeving. Door middel van verzuimbegeleiding kun je hierop inspelen, verzuim beperken en voorkomen.

Om een goed beeld te krijgen van (verzuim binnen) jouw organisatie, voer ik gesprekken met medewerkers uit alle organisatielagen en kijk ik mee tijdens verzuimgesprekken. Ik maak een analyse én een plan van aanpak. Vaak bestaat dit uit het trainen en coachen van leidinggevenden en/of HR-medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van (verzuim)gesprekken, en advies in de opvolging van de wet verbetering poortwachter. Ook coaching van medewerkers is een optie. Door middel van zorggesprekken en verzuimgesprekken maak ik hen bewust van hun keuzes op het gebied van verzuim en de consequenties hiervan.

Aan het eind van het project staat er een nieuw verzuimbeleid en is jouw organisatie in staat om zelf het verzuimcijfer laag te houden. 

Verzuimtrainingen

Tijdens interactieve verzuimtrainingen krijg je als deelnemer meer inzicht in gedrag rond verzuim. Je leert dit gedrag signaleren en benoemen, sturen op gedrag in plaats van klachten en hoe je medewerkers op hun gedrag aan kunt spreken. Bovendien krijg je een inleiding in ‘de kunst van het vragen stellen’. Naast theorie, is er veel aandacht voor de praktijk: we gaan direct oefenen. Het is mogelijk om hierbij eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Na afloop van de training pas je jouw nieuwe vaardigheden moeiteloos en vol vertrouwen toe in de praktijk.

Tweedaagse trainingen

Een tweedaagse training zorgt voor verdieping en verbreding. Er is meer tijd om te oefenen met gesprekstechnieken en meer ruimte om in te zoomen op voorbeelden uit de eigen praktijk. Deelnemers kunnen in de periode tussen de trainingen al oefenen met de stof. Zo kunnen ze tijdens de vervolgtraining gerichter vragen stellen en maken ze de nieuwe manier van naar verzuim kijken sneller eigen.

Dossieranalyse

De wet- en regelgeving op het gebied van verzuim is soms ingewikkeld. Als werkgever kan het lastig zijn om het overzicht te houden. Graag help ik jouw organisatie daarom met de begeleiding en analyse van verzuimdossiers. Ik heb veel ervaring en kennis op het gebied van verzuim en ben op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Door dossieranalyse krijg je inzicht in de stand van zaken – zowel gedragsmatig als in het kader van de schadelast – en voorkom je onnodig hoge en/of extra kosten. Ook met complexe dossiers kun je bij mij terecht. Na de dossieranalyse bepalen we samen een plan van aanpak. 

Ziektewet- en WGA-begeleiding

Wanneer medewerkers ziek uit dienst gaan, hebben ze recht op een ziektewetuitkering. Als (oud-)werkgever betaal jij – direct als eigen risicodrager of indirect via een premie – de kosten hiervan. Als je eigen risicodrager bent, is het bovendien jouw taak om de medewerker in de ziektewet of WGA te ondersteunen bij re-integratie, binnen of buiten de organisatie. Door middel van ziektewet- en WGA-begeleiding ondersteun ik hierbij. Ik ga uit van wat de medewerker nog wél kan. Zo zorg ik ervoor dat hij of zij zo snel mogelijk weer deel kan nemen aan het arbeidsproces. 

Detachering (verzuim- en HR-management)

Naast opdrachten op projectbasis, is het ook mogelijk om mij te detacheren als verzuimmanager of ter ondersteuning op het gebied van HR (bijvoorbeeld bij het voeren van functionerings-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken). Detachering is mogelijk voor enkele uren tot meerdere dagen per week, voor zowel korte als lange periodes.