Disclaimer

Algemeen
www.evasebregts.nl is de website van Eva Sebregts Consultancy. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Eva Sebregts Consultancy.

Eva Sebregts Consultancy besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bescherming persoonsgegevens
Eva Sebregts Consultancy gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Auteursrechten
Eva Sebregts Consultancy houdt het auteursrecht op de via de website van Eva Sebregts Consultancy verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Eva Sebregts Consultancy mag zonder schriftelijke toestemming van Eva Sebregts openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.